İstanbul TALKS

İstanbul TALKS, klasik anlayışın dışına çıkacak, fikirleriyle heyecan yaratacak yeni nesil bir konferans serisi. Aklı ve ruhu bugünde değil, geleceğin dünyasında olanları bir araya getiren, iş dünyasını farklı bakış açılarıyla tanıştıracak bir düşünce platformu. Sıkıcı değil, aynı değil; konuşmacılarından, sunduğu hizmetlere, mekan tasarımına kadar yeni fikirleri ateşlemek için hazırlanıyor. Bu yeni dönemin başlangıcı olan 2016 yılı içinde ise girişimcilikten finansa, tarımdan sanata, pek çok global konudaki konferanslarına katılımcıları davet ediyor. İstanbul TALKS’ta geleceğin iş dünyası ve fırsatları konuşuluyor; yeni ortaklık ve yatırımlar için yarattığı network zeminiyle iş dünyası için yakın temas bir paylaşım ağı yaratıyor. 
Mart-Mayıs 2017 arası Konferanslar
 • İSLAMİ FİNANS 2017 KONFERANSI

  İslami finans piyasasının Dünya ölçeğinde büyümesi, İslami finansla ilgili kavramlara olan ilgiyi her geçen gün artırmakta. İslami finansın anlaşılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası profesyonellerini, akademisyenleri ve yatırımcıları buluşturacak olan konferansta, dijital çağ ile birlikte gelen dönüşüm, İslami varlık yönetimi, İslami fonlar, sukuk, gayrimenkul sektöründeki fırsatlar, perakende İslami bankacılık, makro ve mikro ihtiyati düzenlemeler ve İslami sigortacılık gibi konular ele alınacak.

 • TEKSTİL 2017 KONFERANSI

  Konferans, yıkıcı teknolojilerin ve finansal inovasyonların tekstil sektörü açısından yarattığı yeni olanakların ele alınacağı, tekstil tedarik zincirindeki yeni iş modellerinin inceleneceği, yerel ve küresel piyasalar açısından gelecekle ilgili trendlerin...

 • TARIM 2017 KONFERANSI

  Yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yaklaşımla tarımın dünyadaki ve Türkiye’deki geleceğine ışık tutmayı amaçlayan Tarım Konferansı, endüstrinin önemli oyuncularını, kanaat liderlerini, yöneticilerini ve diğer karar alıcı bileşenlerini bir araya getiren global bir konferanstır.

 • SAĞLIK 2017 KONFERANSI

  Bilinen evrendeki en karmaşık biyolojik yapı olan insan beyninin nasıl çalıştığının, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımızın nasıl oluştuğunun anlaşılması için yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı, bu konu üzerine çalışan...

 • TURİZM 2017 KONFERANSI

  Turizm endüstrisinde yer alan özel ve kamu sektöründeki paydaşlardan oluşan ekosistemin sürdürülebilir turizmle ilgili birikimine dünyadan bilgi ve uygulamalarla katkıda bulunmayı amaçlayan konferansta, sürdürülebilir turizm için gereken...

 • ENERJİ 2017 KONFERANS

  Yerel ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ve risklerin etkileşimli bir ortamda ele alınmasını amaçlayan konferansta, enerji sistemlerinin politika, yönetim, teknoloji, güvenlik ve yatırım açılarından incelenmesi, iklim değişikliklerine karşı...

 • FINTECH 2017 KONFERANSI

  Konferans, fintech sektörünün global ölçekte doğumu ve gelişimini derinlemesine incelemeyi hedeflemektedir.

 • SPOR 2017 KONFERANSI

  Basketbol endüstrisi teknolojinin devam etmekte olan etkisi ile bir dönüşüm yaşamakta. Değişen medya platformları ve sponsorluklar bir yandan mevcut iş modellerini sarsarken diğer yandan gelirleri ve taraftar katılımını artırmak için kulüplere fırsatlar sunmakta...

Eylül-Kasım 2017 arası Konferanslar
 • SANAT 2017 KONFERANSI

  Yatırım aracı ve hobi olarak sanat koleksiyonculuğu hakkında dünyadan ve Türkiye’den örneklerin ele alındığı bir platform oluşturarak İstanbul’un global kültür ve sanat ile bağını üst düzeyde tutmayı amaçlayan konferansta...

 • IoT 2017 KONFERANSI

  En son teknolojik trendlerin ve gelişmelerin ele alınacağı bir platform oluşturmayı amaçlayan konferansta nesnelerin interneti (IoT), big data, bulut teknolojisi, akıllı sağlık, giyilebilir teknolojiler, akıllı eğitim, akıllı tarım, akıllı şehirler ve endüstriyel üç boyutlu baskı gibi konular ele alınacak.

 • AKILLI ŞEHİRLER 2017 KONFERANSI

  Akıllı Şehirler, dünya şehirlerinin altyapı, hizmetler, çözümler ve teknik uygulamalar ekseninde yaşamakta olduğu dönüşüme ışık tutarak Türkiye’deki şehir yöneticilerine ve şehircilikle ilgili strateji ekiplerine ilham vermeyi amaçlıyor.

 • INSPIRED 2017 KONFERANSI

  Amerika, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinden birçok ünlü girişimcinin konuk olarak ağırlanacağı konferans, girişimci olma yolunda ilerleyen gençleri, girişimcileri, melek yatırımcıları, risk ve özel sermaye şirketlerini, bankaları, girişimcilik ekosistemindeki kuruluşları, inkübasyon ve girişim merkezlerini ve büyük medya şirketlerini etkileşimli bir ortamda bir araya getiriyor.

HEDEFLERİNİZE
ULAŞIN

Hedeflerinizin sektörünüze en uygun stratejide planlanmasını sağlayalım.

YENi
MÜŞTERiLER
SiZi
BULSUN

Müşteri ağınızı genişletmeniz için fırsatlar yaratalım, yeni iş ortaklıklarının ilk adımını atmanızı sağlayalım

MARKA
BiLiNiRLiĞiNiZi
ARTIRIN

Çeşitli pazarlama ve branding çalışmaları ile markanız ön plana çıkmasına yardım edelim.

ZAMANDAN
VE BÜTÇEDEN
TASARRUF
EDiN

Doğru sponsorluklar ile kaynaklarınızı en verimli şekilde yönetmenize destek olalım. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR
SPONSORLUKLAR
ELDE EDİN

Sürdürülebilir sponsorluklar için iş ortaklıkları yaratarak, tüm paydaşlar için artı değer katalım. 
Top