KURUMSAL FAALİYETLER

Kurumsal markaların doğru sponsorluklar ile hedef kitlelerine ulaşmalarını ve onlarla duygusal bağlar kurmalarını sağlıyoruz. Sponsorluk çalışmaları kapsamında marka adına saha araştırmaları yapıyor, spordan, sanata, eğlenceden, sosyal sorumluluğa, konferanslardan kongrelere, her alanda sponsorluk fırsatlarının değerlendirilmesine destek veriyoruz. Müşterilerimizin hedeflerini gerçekleştirmeleri, pazar konumlandırmalarını geliştirmeleri, müşteri havuzlarını genişletmeleri ve satışa odaklanmaları konusunda değer yaratıyoruz.

Çalışmalarımızın kapsamı:
  • Strateji belirleme
  • Fırsatların tanımlanması
  • Katma değer yaratma
  • Markalar için sinerji sağlama
  • Marka bilinilirliğini artırın
  • Doğru iletişim entegrasyonu

HEDEFLERİNİZE
ULAŞIN

Hedeflerinizin sektörünüze en uygun stratejide planlanmasını sağlayalım.

YENi
MÜŞTERiLER
SiZi
BULSUN

Müşteri ağınızı genişletmeniz için fırsatlar yaratalım, yeni iş ortaklıklarının ilk adımını atmanızı sağlayalım

MARKA
BiLiNiRLiĞiNiZi
ARTIRIN

Çeşitli pazarlama ve branding çalışmaları ile markanız ön plana çıkmasına yardım edelim.

ZAMANDAN
VE BÜTÇEDEN
TASARRUF
EDiN

Doğru sponsorluklar ile kaynaklarınızı en verimli şekilde yönetmenize destek olalım. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR
SPONSORLUKLAR
ELDE EDİN

Sürdürülebilir sponsorluklar için iş ortaklıkları yaratarak, tüm paydaşlar için artı değer katalım. 
Top